COAL – GRYT

Jest produktem, który powstał w okresie Neocenu, ery Kenozoicznej z przeobrażenia materiału roślinnego w procesie torfowienia, a następnie diagenezy. Zawiera naturalnie powstałe minerały takie jak: bitumin, rozenit, markasyt, syderyt oraz wtrącenia kredy jeziornej. Występują w nim przyswajalne jony wapnia, magnezu, krzemu, sodu, potasu, żelaza oraz siarki w postaci tlenków, węglanów, siarczków i siarczanów.

Opis

Jest produktem, który powstał w okresie Neocenu, ery Kenozoicznej z przeobrażenia materiału roślinnego w procesie torfowienia, a następnie diagenezy. Zawiera naturalnie powstałe minerały takie jak: bitumin, rozenit, markasyt, syderyt oraz wtrącenia kredy jeziornej. Występują w nim przyswajalne jony wapnia, magnezu, krzemu, sodu, potasu, żelaza oraz siarki w postaci tlenków, węglanów, siarczków i siarczanów.